Nové uši: Tvorivé hudobné prístupy pre deti / Muránska Dlhá Lúka

Workshop súčasnej hudby pre deti inšpirovaný Milanom Adamčiakom s využitím autorského nástroja Zvukodrom. Lektor: Fero Király.

Workshop je súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.