ilustracia

Autor nahrávky: Mikael LitsgÃ¥rd

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Hlaholka severská
Common goldeneye
Bucephala clangula

Druh z čeľade kačicovité. Je rozšírená v oblasti ihličnatých lesov severnej pologule. Cez Slovensko migruje (najmä v marci a v apríli) a v menšom rozsahu i zimuje. Bola zistená takmer na celom území Slovenska. 

Na území Trenčína sa vyskytuje zriedka, vzácne tu migruje, zimuje tu málokedy. Maximum jedincov bolo zistených na hati Trenčianske Biskupice.

 


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020