ilustracia

Autor nahrávky: Lars Edenius

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Sýkorka belasá
Eurasian blue tit
Cyanistes caeruleus

Spolu so sýkorkou veľkou patrí medzi najrozšírenejšie sýkorky na Slovensku.

Tento konkrétny druh môže mať každoročné výkyvy ovplyvnené užívnosťou biotopu, úspešnosťou hniezdenia, úmrtnosťou v zime a tiež aj vplyvom sýkorky veľkej. Na Slovensku nie je ohrozená. V mestách a obciach, kde je málo bútľavých stromov, je možné zvýšiť jej populácie vyvesovaním vhodných búdok. Dôležitým faktorom v ochrane všetkých lesných druhov vtákov sú správne spôsoby obhospodarovania lesov, nerúbanie v hniezdnej dobe a vyhýbanie sa veľkoplošným holorubom.

Spieva zvučne popevok “psitsi-sirrrrrrr”. Ozýva sa aj drsným hlasom “tjerr-err-err-err”, prerušovaným “tji-di-di-di” alebo “ptsi-tsi-di-di-di”, “cici-cää” a jemným “psii”.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020