ilustracia

Autor nahrávky: Stanislas Wroza

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Murárik červenokrídly
Wallcreeper
Tichodroma muraria

Výskyt tohto druhu na území Trenčína je, žiaľ, už minulosťou. V Zvukovom atlase mosta ho symbolicky pripomíname, aby sme nezabudli na to, ako málo stačí na stratu vzácnych druhov okolo nás.

Murárik červenokrídly žije v skalných stenách Európy a Ázie. Na Slovensku hniezdi, je stály, no v mimohniezdnom období je prelietavý. 

Murárik má veľmi charakteristický pohyb a let. Po skalných stenách sa šplhá cikcakovite a používa pritom len svoje nohy. V lete pripomína obrovského karmínového motýľa. 

Zaujímavosťou je, že samček a samička murárika sú na seba vzájomne veľmi naviazaní. Uživiť sa v zime vo dvojici je pre nich však ťažké, čo vedie k “rozchodu”. Preto sa v priebehu roka vytráca odlišnosť samčeka a samičky a začína sa medzi nimi prejavovať neznášanlivosť. 

Stretnúť murárika je ťažké. Keď ho neuvidíte v lete, skúste to v zime. Vtedy sa skalné prostredie stáva už aj preňho pridrsným, a tak sa sťahuje k ľudským obydliam – do hradov, zrúcanín alebo múrov. Na Slovensku žije len asi 50 párov, väčšinou v horách.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020