ilustracia

Autor nahrávky: Joost van Bruggen

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Sedmohlások hájový
Icterine warbler
Hippolais icterina

Sedmohlások obyčajný alebo hájový obýva najmä svetlé lesy a parky, je rozšírený v Európe. Zimuje v Afrike, južne od rovníka. Na Slovensku hniezdi skoro na celom území. Celková populácia je klesajúca.

Spev sedmohláska je melodický, rýchly a hlasný. Do spevu vplieta imitácie hlasu iných druhov a opakované nosové “gié-gié-gié”. Vábi trojslabičným “té-té-lüüit”.

Na území Trenčína je to nehojný hniezdič, ornitológovia odhadujú 18 až 22 párov s mierne negatívnym trendom vývoja početnosti.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020