ilustracia

Autor nahrávky: Romuald Mikusek

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Slávik obyčajný
Common nightingale
Luscinia megarhynchos

Slávik obyčajný je sťahovavý vták, ktorý zimuje v Afrike, severne od pásma pralesov. Na Slovensko prilieta v apríli a odlieta v auguste. Vyskytuje sa v nížinách a kotlinách Slovenska. 

Žije na okrajoch listnatých lesov s hustým podrastom, v brehových porastoch riek, vo vetrolamoch a poľných lesíkoch. Spieva aj v noci a svojím spevom je dobre známy.

Je to monogamný druh. Vo voľnej prírode sa dožíva 8 rokov, no v zajatí zaznamenali dokonca jedince dožívajúce sa 27 rokov.

Na území Trenčína je to hojný hniezdič, odhaduje sa 35 až 42 párov s mierne negatívnym trendom vývoja početnosti. 


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020