ilustracia

Autor nahrávky: Uku Paal

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Vlha obyčajná
Eurasian golden oriole
Oriolus oriolus

Vták veľkosti drozda, ktorý sa na Slovensku pravidelne vyskytuje v nižších a stredných polohách. Je to sťahovavý druh, ktorý do Strednej Európy prilieta na prelome apríla a mája. Zimoviská európskych populácií sa nachádzajú v južnej a juhovýchodnej Afrike.

Vlha žije v svetlých listnatých lesoch, sadoch, hájoch, stromoradiach, parkoch, na cintorínoch a pod. Potrebuje vysoké listnaté stromy v otvorenej krajine, obľubuje lužné lesy a brehové porasty vôd. Väčšinu času sa zdržuje v korunách stromov a zazrieme ju najčastejšie, keď preletuje medzi stromami, alebo sa spúšťa strmo dole k vode, prípadne keď odháňa vrany alebo dravé vtáky.

Pravdepodobne sa v minulosti šírila zo Stredomoria (čomu napovedá výrazné sfarbenie samca) smerom na sever. V súčasnosti je severná hranica jej výskytu v južnej Škandinávii. Prenikla aj do strednej Ázie, tamojšie populácie zimujú v Prednej Indii.

Volanie vlhy obyčajnej je všeobecne známe flautovité melodické pískanie, rôzne variácie “strýco-juró”, “flüareóió” alebo “dü-de-dlió”. Medzi ne vplieta ostré škrekľavé “kšrék” či “chrää”. Samotný spev je málo známe tiché švitorenie.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020