Opéra Concrète – Čakanie v troch dejstvách

Zvuková opera

· Zvukové topografie
Foto: Marek Jančúch

hluk (od 17. stor.) • Praslovanské gьlkь; zvukomalebného pôvodu — porov. hláskovo blízke lit. gùlk-ščioja ,hovorí sa‘, lot. gulkstet ,kričať (o vtákoch)‘ a i. Z odvodenín: hlúčik ,skupinka, hŕbka, húfik‘, od staršieho hluk ,zhromaždenie‘ (pôvodne o hučiacom, hlučnom dave ap.); odtiaľ zhluknút’ sa kniž. ,zoskupiť sa, zhromaždiť sa‘, od neho zhluk, a i.

Termíny konania:
1. 6. 2022, 19.00, Račianske mýto, Bratislava
29. 7. 2022, 16:00, Aupark, Žilina, Kiosk 2022
21. 7. 2023, 15:30, Pevnosť Josefov, Letná škola Josefov 2023

Program:
Preludium (2”)
1. Sostenuto e pianissimo. (11”)
2. Sensibile moltissimo e Ambisonicamente. (17”)
3. Movimento. Lasciare sonare. (23”)
Postludium (ad libitum)

„… poďme sa túlať veľkým moderným mestom a pozorujme viac ušami než očami, rozlišujme zvuk vody, vzduchu alebo plynu v kovovom potrubí, jemné vrčanie strojov, ktoré celkom nepochybne dýchajú a pulzujú ako živé, tep záklopiek, dunenie piestov, škrípanie prevodov, nárazy kolies električky na koľajnice, praskanie bičom, trepotanie plátenných roliet a vlajok.“

– Luigi Rusollo: Umenie hluku. Futuristický manifest. 1913

„Celé [město] tak zvláštně zvučelo, jako by pod dlažbou ležely obrovské kovové pláty, které se tam v dutinách dunivě rozeznívaly. Basově se rozechvěly, kdykoli přejela tramvaj, jako triangl to zvonilo, když na chodník dopadl podpatek, a dokonce ani zahozený nedopalek nezůstal bez odezvy. Uvědomil jsem si, že někde tam dole – spíš než nahoře – se zaznamenává každý náš krok, skluz a skok.“

– Jan Němec: Možnosti milostného románu. 2020

Na križovatku prichádza mladá žena v čiernobielych šatách. Na vodítku vedie čiernobielu kóliu. Zastanú na čiernobielom prechode. Škrípu brzdy električky. Semafor, ten elektronický dirigent hromadného posunu, signalizuje adagio. Taliansky to síce znamená krokom, no čakajúcim na prechode, tým minútovým stroskotancom uviaznutým na asfaltovom ostrovčeku uprostred nekonečnej dopravnej scenérie, to znie ako nekonečne pomaly… V diaľke sa vynára ručiaca štvorkolka. Za rohom melodizuje elektromotor štartujúceho trolejbusu. V praskline asfaltu rastie Capsella bursa‐pastoris, tú si ale kto nevšíma. Všetci len hľadia a čakajú, pokým príde ich čas. Až kým nezaznie molto vivace!, ktoré ako warp 9 dodáva energiu do skoku na druhú stranu. Koľko rôznych myšlienok sa na tom ostrovčeku – navzájom o sebe netušiac – stretlo?

Čakanie: mód ponúkajúci čas. Och, keby sme si tak mohli na niečo počkať!

Zvukové topografie sú sériou podujatí s týmto jednoduchým zámerom: počúvať svet alebo zvukovú krajinu (soundscape), ktorá tvorí jeho akustický exoskelet. Započúvať sa znamená vytvoriť priestor na nové otázky. Sluchom sledujeme – študujeme – akustické prejavy krajiny a jej zvukovú kvalitu. Mapujeme svet, objavujeme akustické priestory, hľadáme prepojenia s rôznymi oblasťami prírodných a humanitných vied. Kde je potrebné, kontextualizujeme. Kde už nič dodať netreba, stačí počúvať. Interpretácia je na každom z nás.

Sprievodné texty k podujatiu:
Eva Vozárová: Nepočujem ťa (máj 2022)

Opéra Concrète (Čakanie v troch dejstvách)
Zvukové topografie II / Zvuková opera pre Račianske mýto
Koncept
: Fero Király, Eva Vozárová
Produkcia: ooo
Premiéra: 1. 6. 2022, Račianske mýto, Bratislava

Podujatie Zvukové topografie II – Opéra Concrète bolo v Bratislave premiérovo realizovanés podporou Nadácie mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

Podujatie bolo súčasťou projektu ooo_2022, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

Viac o Zvukových topografiách