ooo

Združenie ooo vzniklo na jar 2020 z potreby vytvorenia dedikovaného priestoru pre skúmanie sveta cez sound art, súčasnú hudbu a intermediálne umenie. Zakladajúci členovia sú hudobník, pedagóg a intermediálny umelec Fero Király a dramaturgička, kultúrna manažérka a performeka Eva Vozárová. Náš autorský a kurátorský prístup vychádza z nádeje, ktorú máme pre všetky živé bytosti na tejto planéte, hoci žijeme v čase šiesteho najväčšieho vymierania druhov v histórii. Naše úsilie sa sústreďuje na projekty, ktoré sa ponárajú do komplexných vzťahov medzi ľuďskými a neľudskými bytosťami, zahŕňajúc oblasti akustickej ekológie, deep listening, environmentálnych a sociálnych tém a disciplíny ako antropológia, filozofia, matematika a ďalšie oblasti poznania. Preferujeme ohľaduplné umelecké zásahy.

Názov ooo vznikol s úmyslom vyslovovať ho ako “ó”, ale oceňujeme aj akékoľvek iné interpretácie a vokalizácie. Vzišiel z myšlienky zvukomalebnosti a práce so zvukom, no je aj citoslovcom údivu a radosti. Zároveň je ooo trojitou nulou, absenciou, vizuálnym vyjadrením zaobleného alebo negatívneho priestoru – teda jamou, ktorá bola východiskom pre naše spoločné aktivity.

Foto: Marek Jančúch

Fero Király vyštudoval hru na klavíri. Zameriava sa na interdisciplinárne projekty, zaujíma sa o digitálne technológie a ich prieniky s hudbou. Jeho projekty majú presah do performance, soundartu, inštalácií a interpretácie súčasnej hudby. Spolupracuje s hudobníkmi, výtvarníkmi, divadelníkmi, performermi, vizuálnymi umelcami (napr. Bohuš a Monika Kubinskí, Petra Fornayová, Zuzana Žabková, Jakub Pišek, Lina Lapayete, Maja Osojnik, Hillary Jeffrey, Hauke Harder, Daniel Matej, Juraj Bartusz, Peter Machajdík, Eva Šušková a.i.). Venuje sa aj vzdelávacím projektom hudbe. Je spoluzakladateľ a umelecký vedúci združenia Cluster ensemble, s ktorým realizoval napríklad projekty pre české Národní divadlo (2018, 2019) alebo album Cluster ensemble plays Philip Glass vydaný vydavateľstvom Philipa Glassa Orange Mountain Music (2016).

Eva Vozárová je dramaturgička, performerka, výskumníčka a kultúrna manažérka. Venuje sa kurátorskej a autorskej činnosti v oblasti soundartu a intermédií. Spolupracovala a spolupracuje s umelcami z oblasti súčasnej hudby a vizuálneho umenia, ako napr Fredrik Rasten, Hans P. Kjorstad, Fero Király, Tomáš Prištiak, Hauke Harder, Eva Šušková a ďalšími. Aktuálne pracuje na výskume zvukových environmentov v mestskom prostredí. Vyštudovala žurnalistiku.

Kontakt:

Eva Vozárová: eva@zdruzenie.ooo
Fero Király: fero.kiraly@gmail.com

Fakturačné údaje

GDPR:

Spracovanie osobných údajov
Súhlas s odoberaním newslettera

ooo  inde:
Instagram
Facebook