Nové uši

Worshopy súčasnej hudby pre deti a mládež

· vzdelávacie
Vizuál: Matej Lacko

Nové uši sú séria vzdelávacích podujatí pre mladé publikum zameraných na soundart a súčasnú hudbu. Orientujeme sa najmä na študentov umeleckých smerov a deti a mládež, ktoré nemali predošlú príležitosť prísť do kontaktu so súčasnými prejavmi hudobného a zvukového umenia.

Termíny

1. 3. 2023 / Nové uši: Gesto. Text. Zvuk. / Banská Bystrica
Workshop zvukovej poézie s Annou Čonkovou na Fakulte dramatických umení AUBB

16. 5. 2023 / Nové uši: Tvorivé hudobné prístupy pre deti / Jelšava
Workshop súčasnej hudby pre deti a mládež inšpirovaný Milanom Adamčiakom s využitím autorského nástroja Zvukodrom. Lektor: Fero Király.

17. 5. 2023 / Nové uši: Tvorivé hudobné prístupy pre deti / Muránska Dlhá Lúka
Workshop súčasnej hudby pre deti a mládež inšpirovaný Milanom Adamčiakom s využitím autorského nástroja Zvukodrom. Lektor: Fero Király.

22. 5. 2023 / Nové uši: Tvorivé hudobné prístupy pre deti / Banská Belá
Workshop súčasnej hudby pre deti a mládež inšpirovaný Milanom Adamčiakom s využitím autorského nástroja Zvukodrom. Lektor: Fero Király.

23. 5. 2023 /  Nové uši: Kreatívne programovanie hudby pre deti / Banská Belá
Workshop livecodingu inšpirovaný Milanom Adamčiakom. Lektor: Fero Király.

Workshopy sú súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová
Foto: Eva Vozárová