POST

· zvuková inštalácia

28. novembra 2011 vyšiel na webe denníka SME článok s názvom “Ako dnes vyzerá PKO zvnútra”. Na jednom zo záberov je pri hromade odpadu na pódiu v hlavnej sále zachytený veľký historický hudobný nástroj – dvojmanuálové čembalo určené na vyhodenie.

Ide o klávesový nástroj východonemeckej výroby zo 70. rokov 20. storočia. O jeho minulosti veľa nevieme. Vieme však, že je jedným z mála predmetov zachovaných zo zbúraného areálu PKO.

 

Nájdený nástroj v objekte PKO tesne pred zbúraním. Autor: SME.sk, 2011
Nájdený nástroj v objekte PKO tesne pred zbúraním. Autor: SME.sk, 2011

Fero Király na spomínanú fotografiu z denníka SME zareagoval. Vo februári 2012 podpísal s BKIS kúpnopredajnú zmluvu, ktorou čembalo odkúpil za symbolickú sumu 10 eur. BKIS sa nástroja zbavovalo ako majetku, ktorý bol podľa zmluvy „morálne, technicky a fyzicky zastaralý a k ďalšiemu použitiu nespôsobilý a nevhodný“. Nástroj bol skutočne zničený – rozpadnutý na niekoľko častí, a plný odpadu. Čembalu teda zabezpečil jeho prevoz, vyčistenie, zakonzervovnie a umiestnil ho vo svojom ateliéri, kde čakalo na svoju chvíľu – až do jari 2021.

 

 

V spolupráci s architektom Matúšom Janotom a kultúrnou manažérkou Evou Vozárovou pripravujú dielo POST –  monumentálny zvukový objekt / dlhodobá hudobná inštalácia vytvorená z nefunkčného čembala vyradeného z majetku mesta Bratislavy pred búraním areálu PKO.

Súčasný stav.
Súčasný stav.
Súčasný stav.

Tím projektu: Fero Király, Matúš Janota, Eva Vozárová

Plánovaná realizácia: leto 2021