Čísliconástroje na AU v Banskej Bystrici

Kurz kreatívneho programovania v hudbe pre študentov umeleckých škôl. Letný semester na Akadémii umení po vedením hudobníka Fera Királya ako externého lektora. Prebieha formou online výučby každý druhý pondelok.