Čísliconástroje na AU v Banskej Bystrici

Kurz kreatívneho programovania v hudbe pre študentov umeleckých škôl. Letný semester na Akadémii umení pod vedením hudobníka Fera Királya ako externého lektora. Prebieha formou online výučby každý druhý pondelok, spolu 5 seminárov.

Kurz je súčasťou série seminárov počítačovej hudby ooo_2021. Projekt ooo_2021 z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na popdoru umenia.