Čísliconástroje na Konzervatóriu Timonova

Soundart, elektroakustická a počítačová hudba, livecoding, zvuková ekológia. Seminár stručne mapujúci nové vzrušujúce územia a prístupy k hudobnej tvorbe s využitím digitálnych open source nástrojov.

Seminár je súčasťou série seminárov počítačovej hudby ooo_2021. Projekt ooo_2021 z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na popdoru umenia.