Stratený človek

Medzinárodná výstava v kurátorskej koncepcii Lucie G. Stach.
Viac info: zdruzenie.ooo/projekty/strateny-clovek/

Foto: Marek Jančúch