ilustracia

Autor nahrávky: Jarek Matusiak

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Krutohlav hnedý
Eurasian wryneck
Jynx torquilla

Sťahovavý vták z čeľade žlnovité. Zo zimovísk v Afrike sa vracia od konca marca do mája, hlavne v apríli, a odlieta od polovice augusta do konca septembra. Je o niečo väčší ako vrabec domový, sfarbený je podobne ako kôra stromov. Má slabý zobák, o chvost sa pri pohybe po stromoch neopiera. Obidve pohlavia a mláďatá sa navzájom nelíšia.

Hniezdi v máji až júni raz ročne v dutinách, ktoré si na rozdiel od ostatných ďatľov sám netesá. Vyhľadáva stará riedke listnaté lesy, otvorenú krajinu so skupinami stromov, sady a parky s dostatočným množstvom mravcov. Ihličnatým lesom sa vyhýba.

Trend celkovej populácie je klesajúci už od polovice 19. storočia. Spôsobujú to najmä zmeny v poľnohospodárstve, ako je chemizácia a ňou spôsobený úbytok hmyzu, najmä mravcov. Druhou príčinou je narušovanie biotopov.

V oblasti Trenčína sa vyskytuje vzácne len počas hniezdenia. Hniezdi pravdepodobne v povodí Váhu od hate po Trenčianske kaskády, tiež v mestskej časti Noviny, na Nábrežnej ulici, v záhradkárskej kolónii na ulici Ľ. Stárka, na Považskej, na M. Rázusa, pri trenčianskom letisku a na Trenčianskych kaskádach. V minulosti hniezdil aj pri Lavičkovom potoku a na Halalovke.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020