Fonendoskop

Akustické pátranie po esencii miesta

· Zvukové topografie

„Dôležité je pochopiť, či dokážeme zaregistrovať, udržiavať, ba dokonca milovať čo najväčší počet možností, ako byť súčasťou sveta.“ – Bruno Latour.

Mestá, dediny, obydlia, administratívne budovy, továrne, obchody, infraštruktúra sú výtvormi, stavbami jedného zo živočíšnych druhov na tejto planéte. Vo svojom princípe sa nelíšia od bobrích hrádzí, hniezd bocianov, či mravenísk. Sú rovnako súčasťou prírody, prirodzeným prejavom jedného živočíšneho druhu, jeho obrazom, odrazom, aj médiom, z ktorého sa dá veľa vyčítať. Majú svoj dizajn, systém, pach – a zvuk. Prevládajúcim naratívom druhu Homo sapiens sapiens je predstava o našej dominantnosti a oprávnenosti nášho vymedzenia sa od „tých ostatných“. Čo o nás a kontexte nášho pôsobenia na planéte Zem hovoria miesta, ktoré vytvárame a ktorými planétu meníme?

Fonendoskop je nástroj s rezonátorom slúžiaci na vyšetrenie pacienta posluchom. Naším načúvacím a vyšetrovacím nástrojom v tohtoročnej časti série Zvukové topografie sa stávajú mikromiesta – interiéry, stavby, antropocentristické štruktúry, významné svojou lokalitou, históriou, niekdajšou alebo aktuálnou funkciou v meste – a ich zvuky, stavy a vzťahy v ktorých pôsobia. Naším “pacientom” je vzťah medzi človekom a (zvukovým) prostredím, ktoré ho obklopuje. Počúvame, skúmame, diagnostikujeme, tvoríme mapu, hľadáme pozíciu, pokúšame sa prekalibrovať vektor.

 

Termíny konania:

FONENDOSKOP, STRANA A (48.15881903362187, 17.113964237625197) – 22. 9. 2023, 19.00, ROZPTYL, Karpatská 24, Bratislava

FONENDOSKOP, STRANA B (48.15999996626228, 17.08219887315751) – 10. 11. 2023, 15:30, Slovenský národný archív, Drotárska cesta 42, Bratislava // POVINNÁ REGISTRÁCIA NA PODUJATIE

 

ZVUKOVÉ TOPOGRAFIE sú sériou podujatí s jednoduchým zámerom počúvať svet a zvukovú krajinu, ktorá tvorí jeho akustický exoskelet a skúmať vzťah medzi človekom a zvukovým prostredím, ktoré ho obklopuje. Započúvať sa znamená vytvoriť priestor na nové otázky – a nové odpovede. Sluchom sledujeme, študujeme akustické prejavy krajiny a jej zvukovú kvalitu. Mapujeme svet, objavujeme akustické priestory, hľadáme prepojenia s rôznymi oblasťami prírodných a humanitných vied. Uvažujeme smerom k preciťovaniu spoločného sveta, prepájaniu prostredia a organizmov, pretože svet, v ktorom žijeme, je vzájomne sa prekrývajúce usporiadanie.

 

Zvukové topografie sú súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. S podporou Nadácie mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.