ooo_2021: I Am Sitting in a Room / Bardejov

Performance Fera Királya a Evy Vozárovej predstaví zásadné soundartové dielo amerického skladateľa Alvina Luciera. Súčasťou koncertu bude aj krátka prednáška / pár slov o sound arte a zvukovej ekológii.

Koncert sú súčasťou celoročných aktivít ooo_2021 občianskeho združenia ooo. Projekt podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.