Nové uši: Tvorivé hudobné prístupy pre deti / Banská Belá

Workshop súčasnej hudby pre deti a mládež inšpirovaný Milanom Adamčiakom s využitím live-codingu. Lektor: Fero Király.

Workshop je súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.