ilustracia

Autor nahrávky: Tanguy Loïs

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Brhlík obyčajný
Eurasian Nuthatch
Sitta europaea

Spevavý vták veľký asi ako vrabec. Rozšírený je vo veľkej časti Eurázie. Obýva listnaté a zmiešané lesy. Je stály, teda nemigruje. Na Slovensku žije na celom území od nížin po hornú hranicu výskytu buka. Má pomerne nezameniteľné sfarbenie. 

Hniezdi v hniezdnych dutinách, najčastejšie vydlabaných ďatľovitými vtákmi, obvykle na starých duboch, no nepohrdne ani búdkou. Ak je vletový otvor príliš veľký, čiastočne si ho zamuruje hlinou, aby sa dovnútra nedostali väčšie druhy. 

Rýchlo a obratne sa pohybuje po kmeňoch stromov, často dolu hlavou, čo je preňho charakteristické. Na jar sa často ozýva silným “sit-sit-sit” a “člou-člou”. Okrem toho aj “jet-jet-jet”. V lete a jeseni sa ohlasuje menej, obyčajne len tichším “sit”.

 


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020