ilustracia

Autor nahrávky: Peter Boesman

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Pipíška chochlatá
Crested lark
Galerida cristata

Pipíška chochlatá alebo pipíška obyčajná je druh spevavca z čeľade škovránkovité. Na hlave má charakteristický chochlík z hnedočiernych pier. Sfarbená je podobne ako škovránok, ale na chrbtovej strane je viac sivohnedá.

 Na zemi a pri vzlietnutí sa ozýva známym “pi-pi-diééé”. Spieva väčšinou na vyvýšených miestach. Vábi hlasom “dý” alebo “djui”. 

 Žije v južnej časti euroázijského kontinentu, v severnej Afrike a na južnom okraji Sahary. Na Slovensku sa vyskytuje celoročne. Hniezdo si stavia v priehlbinke na zemi z podobného materiálu ako škovránok. Žije blízko ľudských sídiel, častá je na cestách, na suchých medziach okolo ciest, na železničných násypoch. Uprednostňuje suché, málo úrodné kraje. Populácia v Európe v rokoch 1982 – 2013 prudko klesla pravdepodobne kvôli strate a degradácii biotopov.

V oblasti Trenčína počty hniezdnych párov poklesli kvôli nevhodnému spôsobu kosenia trávnatých porastov v meste. Vplyv má aj predácia premnožených túlavých mačiek a zašliapavanie hniezd v dôsledku pohybu ľudí po trávnikoch (častý jav pri obchodných centrách a pri parkoviskách). 


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020