ilustracia

Autor nahrávky: Lars Edenius

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Chriašť bodkovaný
Spotted crake
Porzana porzana

Na jar sa objavuje od konca marca, pre­važne v apríli až máji. Hniezdnym prostredím sú mo­čiare rôznych typov, rybníky, vodné nádrže a kanály s hustými porastami vodných rastlín. Dokáže žiť aj na menších lokalitách ako ostatné druhy chriašteľov. Hniezda bývajú umiestnené v dolných častiach najhustejších trsov ostríc a pod., pri vode alebo aj nad zemou. 

Znášku zvykne tvoriť 7 až 13 vajec hnedastožltej farby s tmavými, ostro ohraničenými škvrnami. Mláďatá sa liahnu po 18 až 21 dňoch. Niekoľ­ko hodín po vyliahnutí posledného mláďaťa ich rodičia odvádzajú preč od hniezda a starajú sa o ne 5 až 6 týždňov.  

Druh sa živí prevažne živočíšnou, v menšej miere aj rastlinnou potravou, ktorú zbiera v močiar­nom prostredí. Je to sťahovavý vták, na zimoviská odlieta od júla do septembra do tropickej Afriky.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020