ilustracia

Autor nahrávky: Uku Paal

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Kanárik poľný
European serin
Serinus serinus

Vyskytuje sa na celom území Slovenska od nížin až po vo výške 1 300 m n. m. Je to sťahovavý druh, prilieta od konca marca do polovice apríla a odlieta od konca septembra do novembra.

Kanárik poľný sa vyhýba súvislým lesom, hniezdi na ich okrajoch, v poľných lesíkoch, v pobrežnej vegetácii potokov a riek. Najmä pri ľudských sídlach aj v rôznych druhov zelene, od jednotlivých stromov v rušných uliciach, v pásoch stromov pri cestách až súvislejšiu zeleň parkov, sadov, záhrad a cintorínov.

Spieva neustálym švitorivým, vŕzgavým hlasom pripomínajúcim zvuk presýpania sklených črepín. Obľubuje pritom vysoké, otvorené miesta alebo lieta zvláštnym motýlím letom. Počas letu vydáva tiež ľahko rozpoznateľné “tirllillit” alebo “zr’r’rilitt”.

Samček obhajuje teritórium spevom a motýlím letom. Samička vyberie miesto pre budúceho hniezdo, sama stavia hniezdo, samček ju pritom sprevádza.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020