ilustracia

Autor nahrávky: Francesco Barberini

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Penica čiernohlavá
Eurasian blackcap
Sylvia atricapilla

Penica čiernohlavá je stredne veľký druh spevavca. Hniezdi od severnej Afriky až po západnú Sibír. Je rozšírená na celom území Slovenska. Je sťahovavá a vzácne tu prezimuje.

Obýva všetky druhy lesov od nížin po hornú hranicu lesa, kde vyhľadáva miesta s krovinami. Žije v krovinách popri potokoch a riekach, v parkoch a záhradách. Nájdeme ju tiež vo vetrolamoch a v otvorených biotopoch s krovinami.

Druh v regióne Trenčína bežne hniezdi aj migruje. Prítomnosť druhu v mestskom prostredí je už aj v Trenčíne samozrejmosťou. 


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020