ilustracia

Autor nahrávky: Beatrix Saadi-Varchmin

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Penica obyčajná
Common whitethroat
Sylvia communis

Je to sťahovavý spevavý vták z čeľade penicovitých. Známa je aj ako penica hnedokrídla. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov penica obyčajná patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci, stavy v Európe v rokoch 1980 – 2013 mierne stúpali.

Hniezdi v západnej Palearktíde, teda aj na Slovensku. Odhadovaný počet u nás hniezdiacich párov je 60 000 – 120 000. Zimuje v Afrike, južne od Sahary. Zo zimovísk prilieta uprostred apríla, naspäť odlieta na začiatku septembra.

V regióne Trenčína hniezdi vzácne. Vzácne sú tu záznamy aj o nehniezdiacich či zaletujúcich jedincoch. Do mestského prostredia vstupuje menej ako rozšírenejšia penica čiernohlavá.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020