ilustracia

Autor nahrávky: Romuald Mikusek

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Drozd čierny
Common blackbird
Turdus merula

Drozd čierny žije v celej Európe okrem najsevernejších oblastí, v severozápadnej Afrike a v južnej Ázii. Bol introdukovaný aj do Austrálie a na Nový Zéland. Vďaka svojej prispôsobivosti sa adaptoval na život v blízkosti človeka a úspešne žije a hniezdi aj v tesnom susedstve ľudských sídiel. 

Je rozšírený na celom území Slovenska, od nížin až po pásmo kosodreviny s poslednými roztrúsenými veľkými smrekmi cca do výšky 1 650 m n. m.. Je to pôvodne lesný druh, no prenikol aj do miest a obcí. Na Slovensku je to skoro stály druh, iba časť zimuje v južnej Európe.

Drozdy na seba upozorňujú melodickým flautovitým spevom. Spev ukončuje tichými nemelodickými zvukmi. Pri vyrušení sa ozýva prudkým “tjak” či “tix”, ktoré môže prejsť do dlhého kovovo znejúceho kriku. Nepriateľa zhora hlásia vysokým “sííí”.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020