ilustracia

Autor nahrávky: Uku Paal

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Drozd plavý
Song thrush
Turdus philomelos

Drozd plavý sa vyskytuje na východ od nás až po Bajkalské jazero. Je sťahovavý. Hniezdi na celom území Slovenska, v malom počte tu aj zimuje.

Jeho spev je melodický, čistý a svoje strofy viackrát opakuje. Po vyplašení vydáva opakovane zvuk “čak”. Za letu sa ozýva vysokým a krátkym “sip-cip”.

V okolí Trenčína je to veľmi hojný hniezdič s relatívne stabilným trendom vývoja početnosti.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020