ilustracia

Autor nahrávky: Ireneusz Oleksik

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Holub hrivnák
Common wood pigeon
Columba palumbus

Najväčší európsky holub. Jeho dôležitým poznávacím znakom je biela škvrna na krídlach, dobre viditeľná najmä počas letu. 

Je to sťahovavý vták, na Slovensko prilieta v prvej polovici marca a začína hniezdiť v polovici apríla, odlieta v septembri až v októbri, najčastejšie do teplejších oblastí juhozápadného Francúzska. Obýva celé územie Slovenska od nížin až po hornú hranicu lesa.

Upozorňuje na seba pomerne silným trepaním krídel a najtypickejší je preň zvuk “ku-ku-ku” a “gru-úhu” či “du-dúú, dudú du”, opakovaný 3 až 4 razy po sebe. Samička sa ozýva slabým “grugrugruú” opakovaným 2 až 4 razy.

Druh na území Trenčína nehojne hniezdi, vzácnejšie sa vyskytnú aj nehniezdiace jedince. V zime ho neevidujeme. Druh sa prispôsobuje ľudským sídlam a v porovnaní s minulosťou pri nich aj častejšie hniezdi, výnimočne aj priamo na budovách (napr. na balkónoch).


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020