ilustracia

Autor nahrávky: Dominique Guillerme

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Kačica divá
Mallard
Anas platyrhynchos

Kačice divé žijú na Slovensku v hojnom počte pri všetkých vodných plochách, najmä v blízkosti rybníkov, vodných nádrží, v porastoch tŕstia i tráv, v povodiach potokov a riek, vo vrbinách a jelšinách. Cez deň sú väčšinou na vode, pred večerom preletujú na rozličné miesta.

Sú všežravé, živia sa vodnými a pobrežnými rastlinami, korienkami, hmyzom, červami i mäkkýšmi. Počas roka majú dvojaké perie. 

Na území Trenčína hniezdi a letuje nehojne, v období migrácie a zimovania sa vyskytuje často. Patrí k najpočetnejším zimujúcim druhom zhromažďujúcim sa najmä na hati Trenčianske Biskupice, tiež na úseku Váhu pri Zamarovciach a na Váhu pod stavidlami hate (tu však po vybudovaní motokrosového areálu pri Váhu a po výstavbe MVE druh výrazne ustúpil). V posledných rokoch nachádzame hniezda aj priamo v meste, pričom vodiaca kačica musí prekonávať niekoľko cestných komunikácií. Najvzdialenejšie takéto hniezdo bolo pod lesoparkom.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020