ilustracia

Autor nahrávky: Santiago Caballero Carrera

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Kukučka obyčajná
Common cuckoo
Cuculus canorus

Vyskytuje sa v Európe, Ázii a okrem Sahary i v Afrike. Je to silne sťahovavý druh. Trend celkovej populácie je klesajúci. Podľa výsledkov celoeurópskeho monitoringu v rokoch 1980 – 2013 poklesli stavy o štvrtinu. 

Kukučky nestavajú hniezda a vajíčka znášajú do cudzích hniezd, kde sa o mladé nestarajú. Hniezdny parazitizmus nie je však ich špecialitou – preukázal sa u stovky rôznych druhov spevavcov.

Samec kukučky sa ozýva typickým “ku-kuk”. Ak je blízko iný samec, pridáva ku kukaniu “go-go-go-che-che-che”. Samička vydáva trilkujúci smiech.

Na území Trenčína ide skôr o vzácne hniezdiaci druh, ornitológovia odhadujú 7 až 10 párov na celom území so stabilným trendom.  


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020