ilustracia

Autor nahrávky: Paul Kelly

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Labuť spevavá
Whooper swan
Cygnus cygnus

Veľký vodný vták severnej pologule rozšírený v Eurázii. Od labute veľkej, ktorá sa na Slovensku vyskytuje bežne, sa pre oko laika odlišuje najmä sfarbením zobáka – ten je žlto–čierny, nie červeno-čierny. Veľkosťou sa oba druhy podobajú. Rovnako ako ostatné labute má robustné telo, dlhý štíhly krk a silný, klinovitý zobák. Operenie celého tela je jasne biele (v zime na hlave a krku svetlo hnedé), končatiny sú čierne.

Má veľmi výrazný zvukový prejav so značnou variabilitou a dynamikou, čím je tiež odlíšiteľná od “tichšej” labute veľkej.

Na Slovensku pravidelne migruje a zimuje do desať jedincov. Na území Trenčína sa v minulosti vyskytla počas migrácie na Hati Trenčianske Biskupice.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020