ilustracia

Autor nahrávky: Hans Matheve

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Prepelica poľná
Common quail
Coturnix coturnix

Prepelica poľná hniezdi mimo severu v celej Európe, vo veľkej časti Afriky a v západnej Ázii. Vyskytuje sa na väčšine územia Slovenska od nížin až nad hornú hranicu lesa. Jej hniezdny biotop tvoria najmä obilninové a ďatelinové polia, lúky a pasienky. Je to sťahovavý druh, zimuje v Južnej Európe a v Afrike. Trend celkovej populácie je klesajúci. Ohrozuje ju zmena poľnohospodárskej krajiny a intenzifikácia poľnohospodárskych postupov, najmä zvýšenie množstva používaných pesticídov.

Prítomnosť prepelice poľnej najskôr prezradí silný hlas samčeka “poc-po-dok poc-po-dok” či “poďte-žať poďťe-žať poďte-žať” (naozaj!) alebo “piť-palať”. Svoju sériu začína drsnejším “va-va, va-va” a opakuje ju 4 – 8-krát. Ozýva sa počas celého obdobia hniezdenia až do augusta. Jej hlas môžeme počuť cez deň i v noci, no najčastejšie ráno a večer. Hlas samičky znie ako “prübrü-prübrü” alebo “brüt-büt”.

Na území Trenčína sa vyskytuje už len vzácne v hniezdnom období. Hniezdi pravdepodobne v Záblatí, kde bola zistená v júni 2013 (1 exemplár). V  auguste 2014 bolo počuť 2 exempláre na poli pri sídlisku Juh. Počas migrácie tu bola zistená len v minulosti, sporadicky sa objavila dokonca priamo na sídlisku a kohútiky sa ozývali zo striech bytových domov.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020