ilustracia

Autor nahrávky: Jordi Calvet

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Strakoš červenohlavý
Woodchat shrike
Lanius senator

Výskyt tohto druhu na území Trenčína je, žiaľ, už minulosťou. V Zvukovom atlase mosta ho symbolicky pripomíname, aby sme nezabudli na to, ako málo stačí na stratu vzácnych druhov okolo nás.

Je to sťahovavý spevavec, ktorý obýva Stredomorie a hniezdi od Španielska až po pohorie Kaukaz. V krajinách západnej a strednej Európy je to od 90. rokov 20. storočia nezvestný druh. Na Slovensku hniezdili ešte v 70. rokoch, no v ostatných dekádach u nás úplne vyhynul, pravdepodobne bez šance na návrat. 

Početnosť tohto druhu celkovo klesá už niekoľko desaťročí a naďalej čelí značným hrozbám v dôsledku degradácie biotopov v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva, požiarov, dlhodobých klimatických faktorov a potenciálne aj lovu. Pri monitorovaní európskej populácie sa odhaduje, že v poslednom čase sa početnosť znížila približne o 25 % za 10 rokov, čo je miera, ktorá sa blíži k prahu ohrozenia. Keďže väčšina celosvetovej populácie sa rozmnožuje v Európe, usudzuje sa, že táto miera poklesu postihuje celú populáciu. Z tohto dôvodu sa druh hodnotí ako takmer ohrozený.


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020