ilustracia

Autor nahrávky: Beatrix Saadi-Varchmin

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Volavka popolavá
Grey heron
Ardea cinerea

Volavka popolavá hniezdi v kolóniách, väčšinou v lesíkoch alebo v blízkosti riek či iných vodných plôch, na kríkoch alebo tŕstí. Väčšinou sa vyskytuje v nížinách. V minulosti bola výraznejšie sťahovavá. Na územie Slovenska prilietala v marci a odlietala v septembri až októbri. Od konca minulého storočia stále častejšie ostáva na veľkej časti Slovenska i v zime. 

Na území Trenčína sa v hniezdnom období vyskytuje skôr vzácne, no druh tu bežne zimuje. Na území pribúda pozorovaní mladých jedincov krátko po vyhniezdení v hniezdnej kolónii na VN Baračka (Trenčianske Teplice).


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020