ilustracia

Autor nahrávky: Bodo Sonnenburg

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Žeriav popolavý
Common crane
Grus grus

Žeriavy sú sťahovavé vtáky, zimujú v Stredomorí a v Malej Ázii, kam odlietajú v priebehu júla a augusta. Návrat na hniezdisko je počas marca a apríla.

Obývajú vlhké, riedke lesy, no najmä rybníky s rozsiahlym rákosím, prípadne močiarovité územia, v ktorých si z rastlinného materiálu stavajú kopovité hniezda.

Pri dvorení predvádzajú žeriavy charakteristický tanec, pri ktorom sa klaňajú a vyskakujú do výšky. V apríli až máji znášajú zvyčajne dve vajcia, na ktorých obidvaja rodičia striedavo sedia asi mesiac. Mláďatá sú nekŕmivé a rodičia ich vodia ďalších 8 – 10 týždňov. Aj potom sa rodina zdržuje pohromade.

V regióne Trenčína sa druh sa vyskytuje vzácne počas migrácie a zimovania. Niekoľko exemplárov bolo pozorovaných nad Trenčianskymi kaskádami, nad Váhom pod stavidlami hate Trenčianske Biskupice a na poliach blízko Trenčianskej Turnej.v


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020