Zvukový atlas mosta

Mestský sprievodca snívaním o jari

· akustická intervencia, inštalácia

Pozývame vás bližšie spoznať starý železničný most v Trenčíne prostredníctvom spevu vtákov, ktoré sa už onedlho začnú  ozývať na trenčianskych brehoch Váhu. Vytvorili sme zvukovú inštaláciu, vďaka ktorej si aj vy môžete zasnívať o blížiacej sa jari. 

MIESTO: Starý železničný most v Trenčíne 

TRVANIE: 4. 12. 2022 – marec 2023 (do začiatku hniezdnej sezóny)

DENNE V ČASOCH: 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00 

Každý deň zaznie na moste spev jedného vtáčieho druhu, ktorý možno spoznáte – a možno nie. Pristavte sa, započúvajte sa a prečítajte si o ňom viac. Čo počujeme na moste dnes?

Prečo treba počúvať zvuky krajiny? 

Svojou činnosťou pretvárame svet okolo seba a meníme tak aj to, ako znie. Staviame mestá, cesty, železnice, mosty. Vnímame pri tom, ako meníme zvuk krajiny? Čomu tým vystavujeme iné živé tvory, s ktorými tieto miesta zdieľame? A ako by znelo územie Trenčína, keby tu nikdy nežil človek? 

Z výskumov vieme, že mnoho živočíchov, od tých najdrobnejších po tie najväčšie, vydáva zvuky. V zdravom priestore je rôznymi živočíchmi obsadené celé zvukové spektrum – od jeho najnižšej časti (hmyz), cez ľuďmi počuteľné frekvencie (vtáky a iné) až po vysoké, uchom nepočuteľné zvuky (netopiere). Mimochodom, napríklad veľryby obsadzujú podľa vedcov viaceré časti tohto spektra. Niektoré druhy veľrýb by mohli vedieť produkovať a počuť zvuky pod 10 Hz a iné až v hladine 200-tisíc Hz – oboje za hranicami vnímania ľudského ucha. Ale veľryby v Trenčíne (momentálne) nežijú.  

Žije tu však s nami množstvo vtákov. Podľa ornitológov sa v období rokov 2009 až 2019 na území Trenčína vyskytovalo 187 vtáčích druhov, z ktorých mnohé prirodzene žijú práve v okolí Váhu. Je to pekné číslo, no aj tak je to o 21 druhov menej než v predchádzajúcom desaťročí. 

My ľudia však máme jednu pozoruhodnú vlastnosť. Ak niečo bližšie spoznáme, meníme k tomu svoj postoj a tak vzniká vzťah. To, čo je nám známe a blízke, začíname považovať za prirodzenú súčasť nášho života. 

Preto nám dovoľte zoznámiť vás! Vitajte na starom železničnom moste v Trenčíne, pri rieke Váh, v obklopení rastlín a živočíchov, ktoré tu žijú oveľa dlhšie ako my. Od jesene do jari mnohé z týchto druhov spia alebo fungujú v „upokojenom“ zimnom režime. Už onedlho sa však začnú preberať a ako prvé z nich budeme počuť práve vtáky, ktoré začínajú svojím spevom vábiť partnerov už s prvými náznakmi jari.  

Kým sa na jar ozvú, pozývame vás bližšie ich spoznať: žlnu zelenú, brhlíka obyčajného, pinku obyčajnú, sedmohláska hájového a mnoho ďalších. Svojím spevom vám dajú vedieť, že tu ešte stále sú. A možno zasadia semienko premýšlania o tom, čo musí každý z nás urobiť, aby sa jar, ako si ju pamätáme – pestrá a prekypujúca životom – naďalej vracala rok čo rok. 

Poďakovanie  

V projekte čerpáme z práce dvoch osobností, ktoré prispeli k rozvoju poznávania a ochrany vtákov na Slovensku: 

Jindřich Krejča (*1920 – †1991) bol český ilustrátor populárno-vedeckých publikácií pôsobiaci na Slovensku. Jeho tvorbu mnohí dôverne poznajú z kníh Z našej prírody I. a II., Atlas léčivých rostlin a iných. V projekte Zvukový atlas mosta používame jeho ilustrácie s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG. 

Mgr. Radovan Jambor, PhD. (*1981) je trenčiansky ornitológ, autor monografie Vtáctvo Trenčína a publikácie venovanej spolunažívaniu vtáctva a ľudí v sídlach, Vtáky v meste. Je dlhoročný aktívny člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko a zakladateľ OZ Živé mestá. V Trenčíne už takmer 25 rokov sleduje vtáctvo a približuje ho verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.   

Koncept a realizácia: Fero Király, Eva Vozárová / ooo o.z.
Autori textov: Fero Király, Eva Vozárová
Autor ilustrácií: Jindřich Krejča
Produkcia: ooo, Kreatívny inštitút Trenčín
Asistencia produkcie: Adam Baranec
Technické zabezpečenie: Pavol Soukal
Odborná spolupráca: Mgr. Radovan Jambor, PhD.
Vizuál: Kreatívny inštitút Trenčín
PR: Kreatívny inštitút Trenčín 

www.zdruzenie.ooo
www.trencin2026.eu 

Projekt je realizovaný v spolupráci s Kreatívym inštitútom Trenčín / Trenčín 2026.

ilustracia

Autor nahrávky: Bodo Sonnenburg

Autorom ilustrácie je Jindřich Krejča. Ilustráciu používame s láskavým dovolením jeho manželky, pani Anny Krejčovej. Za poskytnutie digitalizovaných verzií diel ďakujeme SNG.

Žeriav popolavý
Common crane
Grus grus

Žeriavy sú sťahovavé vtáky, zimujú v Stredomorí a v Malej Ázii, kam odlietajú v priebehu júla a augusta. Návrat na hniezdisko je počas marca a apríla.

Obývajú vlhké, riedke lesy, no najmä rybníky s rozsiahlym rákosím, prípadne močiarovité územia, v ktorých si z rastlinného materiálu stavajú kopovité hniezda.

Pri dvorení predvádzajú žeriavy charakteristický tanec, pri ktorom sa klaňajú a vyskakujú do výšky. V apríli až máji znášajú zvyčajne dve vajcia, na ktorých obidvaja rodičia striedavo sedia asi mesiac. Mláďatá sú nekŕmivé a rodičia ich vodia ďalších 8 – 10 týždňov. Aj potom sa rodina zdržuje pohromade.

V regióne Trenčína sa druh sa vyskytuje vzácne počas migrácie a zimovania. Niekoľko exemplárov bolo pozorovaných nad Trenčianskymi kaskádami, nad Váhom pod stavidlami hate Trenčianske Biskupice a na poliach blízko Trenčianskej Turnej.v


Použité zdroje: DEMKA M., KRIŠTÍN A. \& PAČENOVSKÝ S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko. 2014 KOVALIK, P., et al. Slovenské mená vtákov sveta. 2010. DANKO, Š.; DAROLOVÁ, A.; KRIŠTÍN, A., et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. 2002. BALÁŽ, D.; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica. 2001. DEMKO, M.; KRIŠTÍN, A.; PUCHALA, P.. Červený zoznam vtákov Slovenska. JEDLIČKA, L.; KOCIAN, Ľ.; KADLEČÍK, J.; FERÁKOVÁ, V.. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry. 2007. JAMBOR, R. Vtáctvo Trenčína. 2020