Vozárová / Király – All You Can Eat | Bratislava | PREMIÉRA

Viac info | Vstupenky

Projekt podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Projekt bol podporený z rozpočtu Hlavného mesta SR formou štipendia z Nadácie mesta Bratislavy.