Hauke Harder: Grigio Due

· zvuková inštalácia / koncert / diskusia

Zvuková inštalácia Haukeho Hardera Grigio Due svojím princípom naznačuje fungovanie sveta, v ktorom žijeme. Spája dva protikladné prvky: V prírode sa nevyskytujúce matematicky čisté sínusové vlny prehráva cez nedokonalé amplióny, ktoré svojou stavbou zvuk degradujú – v tomto kontexte však obohacujú zvukové spektrum o nové javy, ktoré by bez tejto symbiózy neexistovali.

V inštalácii Grigio Due Harder využíva tri rôzne frekvencie prehrávané cez amplióny, ktoré v dôsledku nízkej konštrukčnej kvality produkujú vyššie harmonické (alikvotné) tóny. Dve z nich sú vzájomne mierne rozladené, čím vytvárajú veľmi pomalý pulz s takmer minútovou periódou. V dôsledku tohto rozladenia aj vyššie harmonické tóny tvoria svoje vlastné pulzy, každý v inej perióde (tempe). Tretia sínusová vlna je naladená na vyššiu frekvenciu tak, aby tvorila prirodzenú veľkú sekundu s pomerom 9:8 k nižšej z týchto dvoch vĺn. Tento interval s jeho špecifickým napätím vystupuje do popredia vo fáze, keď sa prvé dva tóny (vlny) vzájomne posilňujú. Keď sa tieto tóny superpozíciou navzájom rušia, pozornosť sa presúva na pulzujúce alikvotné frekvencie vznikajúce v ampliónoch.

Hauke Harder (1963) je nemecký skladateľ a fyzik. Vyštudoval fyziku na univerzite v Kieli a do roku 2000 sa venoval výskumu molekulárnej fyziky. Skladbe sa venuje od konca 80. rokov. Hlavná časť jeho práce je venovaná skúmaniu intervalov v intonácii. Je autorom zvukových inštalácí a environmentov. Jeho tvorba je charakteristická extrémnym minimalizmom a nadväzuje na tvorbu amerických skladateľov súčasnej a experimentálnej hudby Mortona Feldmana a Alvina Luciera. Od 90. rokov pôsobil ako Lucierov asistent.

Hauke Harder. Foto: ŠImon Lupták, SNG

Kurátori projektu: Fero Király, Eva Vozárová

Zvukovú inštaláciu Grigio Due si v Slovenskej národnej galérii môžete vypočuť od 18. 12. do 13. 1. 2022 denne okrem pondelka od 15.00 do 18.00, vo štvrtok od 17.00 do 20.00. (S výnimkou sviatkov.)

Inštaláciu otvoril koncert 24. 11. 2021 v rámci jubilejného 40. vydania cyklu Hudba dneška v SNG, na ktorom bola uvedená Harderova skladba Munching it up in one mouthful pre violu, sínusové vlny, zosilňovač a amplióny. Súčasťou večera bola diskusia s Hauke Harderom o súčasnej hudbe a sound arte.

Otvorenie: 24. 11. 2021, 19:00, Slovenská národná galéria, Bratislava
V rámci podujatia Hudba dneška v SNG #40
Program:
Hauke Harder: Munching it up in one mouthful pre violu, sínusové vlny, zosilňovač a amplióny (2006)
Hauke Harder: Grigio Due – zvuková inštalácia pre tri amplióny, zosilňovač a sínusové vlny (1997)
Účinkujú:
Hauke Harder – elektronika, Péter Tornyai – viola
Sprístupnenie inštalácie pre verejnosť: 9. 12. 2021 – 13. 1. 2022
Hauke Harder: Munching it up in one mouthful (The Rosenkuchen). Foto: Šimon Lupták, SNG
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: ooo
SPOLUORGANIZÁTORI: Slovenská národná galéria, InMusic, o. z.
HLAVNÝ PARTNER: Fond na podporu umenia
PARTNER: Goethe-Institut Bratislava
Zvukovú inštaláciu Grigio Due do Bratislavy prinieslo združenie ooo v rámci svojej programovej práce v oblasti sound artu. Koncert, zvuková inštalácia a diskusia sú súčasťou celoročného projektu ooo_2021. Projekt podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Ďakujeme!