Michal Matejka v Banskej Štiavnici

· koncert / vzdelávacie
Foto: Marek Jančúch

Gitarista a hudobný pedagóg Michal Matejka realizuje v spolupráci so združením ooo na jeseň 2021 dva nové projekty. V rámci podujatia JAMA – 75. ročník Milana Adamčiaka vystúpi na záver programu s novým sólo projektom Utópia. Zároveň sa v rámci sprievodného programu toho istého podujatia stáva lektorom celodenného zvukového workshopu pre nehudobníkov – študnetov bratislavskej VŠVU. Výstupom workshopu je spoločná zvuková performance.

Utópia je o hľadaní a nachádzaní, prípadne aj nenachádzaní ideálu sonorických, hudobných aj nehudobných vzťahov, ktoré do seba zapadajú a majú v čase a priestore jasné a čitateľné miesto. Tieto vzťahy sú dané čiastočne kompozíciou, ale aj samotnou schopnosťou improvizátora ich vytvárať priamo v procese voľnej improvizácie.

Michal Matejka pôsobí v kapelách Ankramu, Škvíry a Spoje, Pražský improvizačný orchester a v improvizačnom triu Kordík/Matejka/Tóth. Venuje sa možnostiam a rozšíreným technikám hry na elektrickú gitaru, voľnej improvizácii a súčasnej pesničkovej hudbe.

WORKSHOP: piatok 22. 10., 9:30 – 18:00, Ubytovanie Marína a Parter BSC, Banská Štiavnica

UTÓPIA: sobota 23. 10., 18:00, Hájovňa KTC, Banská Štiavnica

Koncert Utópia a zvukový workshop Michala Matejku sa konajú ako súčasť celoročného projektu ooo_2021 združenia ooo, ktorý z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia. Koncert sa koná s podporou Hudobného fondu. Ďakujeme!

Foto: Marek Jančúch
Foto: Marek Jančúch
Foto: Marek Jančúch