Alvin Lucier: I Am Sitting in a Room

· performancia
Foto: Natália Zajačiková

“I am sitting in a room, the same one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.”

Soundartové dielo amerického skladateľa experimentálnej hudby Alvina Luciera z roku 1969 I Am Sitting in a Room patrí medzi zásadné diela elektroakustického experimentu. Je priesečníkom koncertu a zvukovej inštalácie, pozostáva z naživo predneseného textu, ktorý sa  nahráva, jeho záznam sa púšťa späť do miestnosti a opätovne sa nahráva. Tento proces sa opakuje. Artikulácia ľudskej reči sa postupne vytráca. Slová sa stávajú nezrozumiteľnými a nahrádzajú ich čisté rezonančné harmónie a tóny samotnej miestnosti. Vďaka rozdielnym akustickým charakteristikám každého priestoru, je každé predvedenie jedinečné. V každej miestnosti nadobúda dielo iný zvuk a trvanie a žiadna realizácia nie je rovnaká ako ostatné. 

I Am Sitting in a Room bolo po prvý raz realizované v Guggenheimovom múzeu v New Yorku v roku 1970. Na záznam používal magnetofónový pás. Dnes na realizáciu diela používame digitálny záznam a vlastný softvér. Počítač, mikrofón a mixpult a sa stávajú nástrojmi v hudobnom diele, od ktorých kvality priamo závisí úspech alebo neúspech predvedenia.

Dielo okrem iného skúma otázku, nakoľko hudbu vytvárajú hudobníci, nástroje a priestor v ktorom sa hudba odohráva. Zároveň je ponorom a absolútnym vyjadrením jedinečnosti priestoru, v ktorom sa divák a performer stretávajú.

Slovenskú premiéru realizovali Fero Király a Eva Vozárová v októbri 2020 na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka.

Uvedeniu diela bude predchádzať krátka prednáška Fera Királya, ktorá diváka uvedie do kontextu sound artu, zvukových inštalácií a zvukovej ekológie. 

Alvin Lucier – I Am Sitting in a Room (1969)
Predvedenie: Eva Vozárová (hlas), Fero Király (mix)
Minutáž: 30 min
Slovenská premiéra: 23. 10. 2020 na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka (Harder, Király, Vozárová)

Uvedenia v roku 2021 sú súčasťou celoročných aktivít ooo_2021 občianskeho združenia ooo. Projekt podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

 

Nahrávka z koncertu v Galérii Ľudivíta Fullu v Ružomberku, 2022.

 

Foto: Šimon Lupták
Foto: Natália Zajačiková