Čísliconástroje: Livecoding workshop s Ferom Királyom

Workshop je súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.