Čísliconástroje na VŠVU v Bratislave

Kurz kreatívneho programovania v hudbe pre študentov umeleckých škôl. Séria 3 seminárov pre študentov VŠVU v Bratislave pod vedením hudobníka Fera Királya ako externého lektora. Prebieha formou online výučby každý štvrtok.

Kurz je súčasťou série seminárov počítačovej hudby ooo_2021. Projekt ooo_2021 z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na popdoru umenia.