Improvizovaná zvuková intervencia v tuneli Bytčica @ Kiosk festival / unannounced

Foto: Marek Jančúch