úúú session #5: I Am Sitting in a Room / Bytča

Séria úúú ssesions je súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.