úúú session #6: I Am Sitting in a Room / Košice

Séria úúú ssesions je súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.