Zvuková krajina okolo nás | Zvukové topografie

Sprievodné podujatie projektu Fonendoskop. Realizované s podporou Fondu na podporu umenia, Nadácie mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.